FOUNDATION B’LAO

News

Monthly Report from B'Lao Kindergarten, May 2020

 

TRƯỜNG MẦM NON B’LAO TẠI PHONG ĐIỀN – HUẾ, VIỆT NAM

BÁO CÁO THÁNG 05,2020

B’LAO KINDERGARTEN AT PHONG DIEN – HUE, VIETNAM

MONTHLY REPORT MAY, 2020

Sau kỳ nghỉ dài do đại dịch Covid, Trường mầm non SCAVI của Quỹ B’Lao tại Phong Điền đã trở lại hoạt động bình thường vào ngày 4/5/2020. Trong thời gian nghỉ dịch, Ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức các hoạt động chuyên môn online và tổ chức các hoạt động, bài giảng trực tuyến để gửi cho phụ huynh hàng tuần để giúp trẻ học tập tại nhà. Dưới đây là các hoạt động học tập của trẻ và đội ngũ của trường trong Tháng 05/2020.

On behalf of the management of SCAVI Kindergarten of B’Lao Foundation, I am pleased to inform that all students resumed school on May 4th, 2020 after long break due to COVID-19 pandemic. During the break time, the management and teachers of the kindergarten have taken measures to prevent and control the pandemic, held online meetings and prepared short videos of game instructions, short reviewed lessons and sent them to parents weekly. From that, children could learn and play with their parents at home. Here below are activities of the Kindergarten in May/2020.

 

I. HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA TRẺ /LEARNING ACTIVITIES.

 

Lĩnh vực học tập/Field of learning

Hình ảnh hoạt động/ Activities

E: English

1

2

 

Bé làm quen tiếng Anh – Lớp 4-5 tuổi

English class – 4-5 yrs old

Bé làm quen tiếng Anh – Lớp 5-6 tuổi

English class – 5-6 yrs old

S: Sport

3

4

 

Giờ Bơi lội – Lớp 2-3  tuổi

Swimming time2-3 yrs old

Giờ Bơi lội – Lớp 5-6 tuổi

Swimming time5-6 yrs old

 

5

6

 

Giờ vận động – Lớp 3-4  tuổi

PE activity – 3-4 yrs old

Giờ vận động – Lớp 2-3  tuổi

PE activity – 2-3 yrs old

A: Art

7

8

 

Giờ Mỹ thuật  – Lớp 4-5 tuổi

Arts & Crafts  – 4-5 yrs old

Giờ Mỹ thuật  – Lớp 2-3 tuổi

Arts & Crafts  –  2-3  yrs old

 

9

10

 

Giờ Âm nhạc – Lớp 5-6 tuổi

Music time –  5-6 yrs old

Giờ Âm nhạc – Lớp 4-5 tuổi

Music time – 4-5 yrs old

P: Practical

Vietnamese

11

12

 

Giờ làm quen máy tính – Lớp 5-6 tuổi

Computer time – 5-6 yrs old

  Thực hành tại Bếp– Lớp 5-6 tuổi

Cooking time  – 5-6 yrs old

 

13

14

 

Thu hoạch rau khoai – Lớp 5-6 tuổi

Collecting potato buds – 5-6 yrs old

Chăm sóc vườn rau – Lớp 4-5 tuổi

Watering plants – 4-5 yrs old

 

15

16

 

Giờ học tiếng Việt – Lớp 4-5 tuổi

Vietnamese Class – 4-5 yrs old

Giờ học Toán – lớp 5-6 tuổi

Math class – 5-6 yrs old

Montessori Activities

17

18

 

Giờ thực hành Montessori – Lớp 2-3 tuổi

Montessori activities – 2-3 yrs old

Giờ thực hành Montessori – Lớp 3-4 tuổi

Montessori activities – 3-4 yrs old

 

19

20

 

Giờ thực hành Montessori – Lớp 4-5 tuổi

Montessori activities – 4-5 yrs old

Giờ thực hành Montessori – Lớp 5-6 tuổi

Montessori activities – 5-6 yrs old

E:

Evaluation

 

 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC/OTHER ACTIVITIES

2.1. Tổ chức họp về chuyên môn/Weekly staff meeting on school program:

  • Lên kế hoạch cho hoạt động toàn trường cho tháng 06/ Prepare the plan for the Kindergarten’s activities in June.
  • Đánh giá công tác giảng dạy và chăm sóc trẻ tuần qua/ Do evaluation on teaching and taking care of the children.

 

2.2. Các hoạt động phòng chống dịch Covid tại Trường sau khi trẻ đi học lại/The COVID-19 pandemic prevention activities after children resumed school.

 

21

22

23

24

25

26

 

 

- Videos: Các video clips được tải lên kênh Youtube của trường tại đường link sau/Videos were uploaded to B’Lao Kindergarten youtube chanel at:

https://www.youtube.com/channel/UC1hTyk0uyk8w0OI9ps-1aKA/videos

 

- Photos : Các hình ảnh gốc về hoạt động của trẻ có thể được tìm thấy tại đường link sau đây/Please see the photos as the below:

https://drive.google.com/drive/folders/1z7lARWh7xyJQLtqIjO-QTI5ZT77ohlvk?usp=sharing