FOUNDATION B’LAO

B'Lao Kindergarten

Monthly Report from B'Lao Kindergarten, APRIL 2023

TRƯỜNG MẦM NON B’LAO TẠI PHONG ĐIỀN – HUẾ, VIỆT NAM

B’LAO KINDERGARTEN IN PHONG DIEN – HUE, VIETNAM

Sáng nay (27/04/2023), Trường  Mầm non Blao đã tổ chức  chuyến tham quan Trường Tiểu học Đông Hiền dành cho trẻ 5-6 tuổi. Chuyến tham quan tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm thực tế về chủ điểm “Trường Tiểu học”, làm quen với một số hoạt động của học sinh tiểu học, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho trẻ trước khi vào lớp Một.

Blao Kindergarten organized a visit to Dong Hien Primary School for 5-6 year olds on this morning, April 27. The visit created an opportunity for children to experience the topic of "Primary School", get acquainted with some activities in primary school, and be ready to enter the First grade.

Từ cổng trường Tiểu học, các con được các cô giáo cùng các anh chị chào đón rất nồng nhiệt. Các con được trò chuyện giao lưu văn nghệ với các anh chị và thầy cô với các tiết mục dễ thương và hấp dẫn. Các con còn được ngồi vào bàn học, được làm quen với những đồ dùng học tập lớp Một. Sau đó, các con được các cô dẫn đi tham quan hệ thống các phòng âm nhạc, máy tính của trường.

From the primary school gate, our children were warmly welcomed by the primary school teachers and students. They had a chance to talk and exchange their attractive performances. The children can also try to use the desks of primary school students and get acquainted with school supplies for the first grade students. After that, the children were led by the primary school teachers to visit the music room and computer room.

Kết thúc chuyến tham quan, các con tạm biệt các anh chị và các cô của trường Tiểu học Đông Hiền và hẹn ngày gặp lại khi chúng con vào lớp Một.

At the end of the visit, the children said goodbye to the Dong Hien primary school teachers and students and were excited to see them again when they entered the first grade.

 

 

 

- Photos: Các hình ảnh gốc về hoạt động của trẻ có thể được tìm thấy tại đường link sau đây/ Please see the photos as the below: https://scavigroup-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/khanhuyen_truong_foundationblao_org/EjKUb59-XYZMreKDWbVEFF0B37eeJdswwxyWtlJTTUO4iQ?e=f3t2Jk

Sáng nay (27/04/2023), Trường  Mầm non Blao đã tổ chức  chuyến tham quan Trường Tiểu học Đông Hiền dành cho trẻ 5-6 tuổi. Chuyến tham quan tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm thực tế về chủ điểm “Trường Tiểu học”, làm quen với một số hoạt động của học sinh tiểu học, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho trẻ trước khi vào lớp Một.

Blao Kindergarten organized a visit to Dong Hien Primary School for 5-6 year olds on this morning, April 27. The visit created an opportunity for children to experience the topic of "Primary School", get acquainted with some activities in primary school, and be ready to enter the First grade.

Từ cổng trường Tiểu học, các con được các cô giáo cùng các anh chị chào đón rất nồng nhiệt. Các con được trò chuyện giao lưu văn nghệ với các anh chị và thầy cô với các tiết mục dễ thương và hấp dẫn. Các con còn được ngồi vào bàn học, được làm quen với những đồ dùng học tập lớp Một. Sau đó, các con được các cô dẫn đi tham quan hệ thống các phòng âm nhạc, máy tính của trường.

From the primary school gate, our children were warmly welcomed by the primary school teachers and students. They had a chance to talk and exchange their attractive performances. The children can also try to use the desks of primary school students and get acquainted with school supplies for the first grade students. After that, the children were led by the primary school teachers to visit the music room and computer room.

Kết thúc chuyến tham quan, các con tạm biệt các anh chị và các cô của trường Tiểu học Đông Hiền và hẹn ngày gặp lại khi chúng con vào lớp Một.

At the end of the visit, the children said goodbye to the Dong Hien primary school teachers and students and were excited to see them again when they entered the first grade.

 


 

 

 

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

 

 

- Photos: Các hình ảnh gốc về hoạt động của trẻ có thể được tìm thấy tại đường link sau đây/ Please see the photos as the below: https://scavigroup-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/khanhuyen_truong_foundationblao_org/EjKUb59-XYZMreKDWbVEFF0B37eeJdswwxyWtlJTTUO4iQ?e=f3t2Jk