FOUNDATION B’LAO

B'Lao Kindergarten

SCHOOL YEAR END CONCERT AND GRADUATION 2021-2022

TRƯỜNG MẦM NON B’LAO TẠI PHONG ĐIỀN – HUẾ, VIỆT NAM

B’LAO KINDERGARTEN IN PHONG DIEN – HUE, VIETNAM

 

 LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 - 2022 VÀ LỄ TỐT NGHIỆP

SCHOOL YEAR END CONCERT AND GRADUATION 2021-2022