Phá hàng rào - Bứt phá mọi giới hạn

QUỸ XÃ HỘI B’LAO

Mục tiêu của chúng tôi về chương trình đào tạo trọn đời

 

Thông qua những kiến thức trên, hành động của chúng tôi trong chương trình đào tạo trọn đời nhắm đến truyền tải và áp dụng những giá trị mà chúng tôi tin vào. Hành động này mang tầm vóc quốc tế, dựa trên mối quan hệ lịch sử giữa Pháp và Việt Nam, và phong phú thêm bởi sự hòa quyện giữa văn hóa phương Tây và phương Đông.

ambition

Từ lâu, Pháp là nước tài trợ song phương lớn thứ hai cho Việt Nam sau Nhật Bản, với khoảng hai tỷ euro tài trợ bởi AFD (Cơ quan phát triển Pháp) từ năm 1994 đến nay. Hai nước đã ký, vào ngày 25 tháng chín năm 2013, tuyên bố đối tác chiến lược, có mục tiêu tăng cường mối quan hệ trong tất cả các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, kinh tế, văn hóa và giáo dục. Những chủ đề này được đề cập một cách đồng thời với nhau qua các dự án hợp tác công – tư tại Việt Nam. Các dự án này cho phép xây dựng những nội dung và kiến thức đa dạng phục vụ cho đào tạo trọn đời. Quỹ xã hội B'Lao đang thảo luận với AFD để AFD tham gia vào sự phát triển của Trường mầm non Phong Điền - Huế, và tham dự vào những sáng kiến sau này trong chương trình đào tạo trọn đời của Quỹ.

Cynthia Fleury
Cynthia Fleury

"Tôi chấp nhận trở thành người đỡ đầu cho Quỹ xã hội B'Lao là vì sự dấn thân của ông Trần Văn Phú, đối với tôi, là tấm gương về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: xem doanh nghiệp là một nơi đào tạo thường trực, là hoàn toàn phù hợp với phương pháp tiếp cận triết học năng lực (capability approaches), mà tôi có thể bảo vệ với tư cách là giáo sư triết học.

Tất cả các tổ chức phải nắm được mục tiêu của đào tạo, để làm cho mỗi người trở nên tự chủ hơn và trở thành các tác nhân biến đổi cuộc sống cá nhân và tập thể của họ. Việc thành lập các trường học là trọng tâm của chiến lược này, nhưng không chỉ có thế; nhiều cách thức khác cũng có thể cho phép tạo ra nối kết rất cụ thể này giữa lĩnh vực chăm sóc y tế và đào tạo trọn đời, dinh dưỡng, môi trường, v.v.

Mang tham vọng này vào đào tạo trọn đời, chính Quỹ xã hội B'Lao kiểm soát Tập đoàn Financière B'Lao mà những Công ty của nó đang triển khai mục tiêu này tại những khu vực hoạt động tương ứng. Mô hình có một không hai này được duy trì mãi về sau ngay cả sau khi Ông Trần Văn Phú không còn nữa".