Phá hàng rào - Bứt phá mọi giới hạn
Thăng tiến không giới hạn – Giới hạn chỉ bứt phá bởi chính mình

QUỸ XÃ HỘI B’LAO

Thông tin tóm lược

 

 

QUỸ XÃ HỘI B'LAO

Được quản lý theo luật số 2008 -776 ngày 4 tháng 8 năm 2008 của Pháp.

Ngày thành lập
7/1/2017

Mục tiêu
Thúc đẩy và phát triển các hoạt động vì lợi ích chung cho giáo dục – đào tạo.

Nguồn quỹ
Vào năm 2019 - 30% vốn của Tập đoàn Corèle International, sẽ trở thành Tập đoàn B'Lao.

Quỹ sẽ là cổ đông chủ chốt của Tập đoàn khi người sáng lập ra đi.

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trần Văn Phú, Chủ tịch – người sáng lập Tập đoàn Corèle International

Trụ sở
4 rue Pierre Brossolette
95270 Asnières-sur-Oise

Hội đồng quản trị
14 thành viên – 7 nam / 7 nữ - tất cả đều là những thành viên cốt yếu của Tập đoàn Corèle International.

Trang web của Quỹ xã hội B’Lao: www.foundationblao.org

 

TẬP ĐOÀN CORÈLE INTERNATIONAL

Ngày thành lập
22/8/1988

Trụ sở
4 rue Pierre Brossolette - 95270 Asnières-sur-Oise, Pháp

Mục tiêu
Kỹ nghệ nội y – quần áo tắm.
Dẫn đầu tại Pháp trong ngành.

Tăng trưởng
40% vào năm 2017 sau mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 25% kể từ năm 1988: chỉ tính tăng trưởng nội bộ. Tốc độ tăng trưởng này sẽ tiếp tục duy trì trong những năm tới.

Trang web của Tập đoàn Corèle International: www.corele-inter.com

Công ty con chính

SCAVI 

Ngày thành lập
28/9/1988

Công ty đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam: Giấy phép đầu tư trực tiếp nước ngoài số 1 năm 1988 và là Công ty lớn nhất của Pháp tại Việt Nam.)

Thuộc Top 500 Công ty hàng đầu của Việt Nam và là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam trong ngành may mặc.

Thuộc Top 7 thế giới trong ngành.

Trụ sở
Biên Hòa / Hồ Chí Minh – Việt Nam

Nghề nghiệp
Dịch vụ outsourcing toàn diện nội y – quần áo tắm trên thị trường quốc tế.

Thành viên
12.000 (trực tiếp)
Tổng cộng 15.000

Trung tâm quản lý: 3 (1 tại Pháp – Orléans, 1 tại Biên Hòa / Hồ Chí Minh – Việt Nam và 1 tại Huế - Việt Nam)

Trung tâm công nghiệp: 5 (4 tại Việt Nam và 1 tại Lào)

Trang web của Tập đoàn Scavi: www.scavi.com.vn

Công ty con quan trọng khác

CORÈLE V.

Ngày thành lập
2016

Trụ sở
Hồ Chí Minh – Việt Nam

Nghề nghiệp
Trục thương hiệu của Tập đoàn Corèle International (3 thương hiệu: Corèle V.: phân khúc trung – cao; Marguerite: phân khúc phổ cập; Mâlefix: nội y nam).

Trang web của Corèle V.: www.corele-v.com

Trang web các thương hiệu: