Phá hàng rào - Bứt phá mọi giới hạn

LIÊN HỆ

 

 

QUỸ XÃ HỘI B’LAO

Trụ sở chính:
Château Forge du Roy, Forge Neuve, 24260 Mauzens-et-Miremont, France

Văp phòng làm việc:
348 rue Marcel Paul, 45770 Saran, France (địa chỉ gửi thư bưu chính)

TEL: 

+33 (0)2 38 70 52 52

FAX: 

+33 (0)2 38 70 57 90

Email: 

info@foundationblao.org

Website:
http://www.foundationblao.org Quỹ xã hội B'Lao
http://www.financiereblao.com Tập đoàn Financière B'Lao
http://www.scavi.com.vn Tập đoàn SCAVI
http://www.corele-v.com Công ty Corèle V.

Để liên hệ với chúng tôi, xin vui lòng gửi thông tin theo mẫu bên dưới: