Phá hàng rào - Bứt phá mọi giới hạn

QUỸ XÃ HỘI B’LAO

Nguyên tắc hành động của Quỹ B'Lao

 

 

Luôn nối kết các đối tác

Để thực hiện chương trình đào tạo trọn đời này, Quỹ B'Lao cấu trúc các hoạt động của mình xung quanh các quan hệ đối tác chiến lược để có một hiệu ứng thay đổi mạnh mẽ:

  • Các cơ quan công quyền và hệ thống giáo dục hiện hữu (quỹ B'Lao có kế hoạch bắt đầu hoạt động của mình ở Pháp - Châu Âu với các cơ quan công quyền ở Saint Denis).
  • Các tổ chức (Diễn đàn Triết học tại bệnh viện, Lille Design 2020, ...).
  • Các doanh nghiệp tư nhân (cam kết từ các công ty của Tập đoàn B'Lao), dẫn đường cho các công ty khác, bắt đầu với các công ty trong cùng mạng lưới ngành nghề: Les Sismo, Pillivuyt,...).

Thực hành tại chỗ

Các quan hệ đối tác này thể hiện, trên thực tế qua các dự án chung. Được thiết kế, thiết lập và thực hiện dưới hình thức những thử nghiệm tại chỗ (POC: Chứng minh Mô hình thử nghiệm). Các dự án của Quỹ mở ra nhiều đường hướng khả thi khác nhau, trong một logic ghi nhớ và học thông qua làm thử và sửa sai.

Đồng hành

Sau khi các thử nghiệm này hoàn tất, những bộ triển khai đa kênh (những phương pháp, những hướng dẫn, những hội nghị, những công cụ trực tuyến, những triển lãm ...) được cung cấp cho các cá nhân và các tổ chức để thay đổi xã hội.

Tổ chức có hệ thống

Các chủ đề được đề cập có thể bao gồm từ việc thành lập một trường mẫu giáo, tham gia vào một FabLab về nghệ thuật sống, các dịch vụ mới trong bệnh viện hoặc thậm chí là trải nghiệm cho trẻ em trong viện bảo tàng.

Những hoạt động đầu tiên của chúng tôi tại Pháp.

Our first actions in France

Ý chí được thể hiện bởi chính phủ Pháp tại diễn đàn chuyên gia về bậc học mầm non, từ ngày 27 và 28 tháng 3 năm 2018 tại Paris, trong việc phát triển "tình cảm yêu thương” và "chuẩn bị kỹ năng nền tảng" trong trường mầm non phù hợp với những gì mà chúng tôi đã triển khai tại Việt Nam. Đối với Jean-Michel Blanquer, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, cũng như đối với chúng tôi, "thách thức chính là trường mẫu giáo phải cho phép tất cả học sinh phát triển và làm chủ ngôn ngữ."

Do đó, chúng tôi mong muốn tham dự vào "bước khởi đầu của quá trình củng cố bậc học mầm non, nơi chuẩn bị cho tương lai của con cái chúng ta cũng như tương lai của quốc gia", như Bộ trưởng khẳng định.

Là bác sỹ chuyên khoa khoa học hành vi, phân tâm học, Boris Cyrulnik khẳng định "Trường mẫu giáo phải là một nhân tố giúp phục hồi, một công cụ chống lại những bất bình đẳng xã hội ". Ông lưu ý rằng "Các bộ môn nghệ thuật, trò chơi, sáng tạo là những kích thích tố tốt. [...] Rằng trẻ em học nhạc có khả năng kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn, diễn đạt bằng lời nói nhanh và tốt hơn, giao tiếp xã hội và tiến bộ nhanh hơn".

Sau một năm hoạt động của trường mầm non, chúng tôi nhận thấy:

  • Các em phát triển các kỹ năng và tương tác xã hội mới.
  • Các em tham gia vào các hoạt động thực tiễn của đời sống thường nhật và phát triển mạnh mẽ các kỹ năng sống như: tự chăm sóc bản thân, giúp đỡ người khác trong lớp và ở nhà. Trẻ tự tin hơn, năng động hơn và tự chủ hơn.
  • Các em quan tâm và tôn trọng người khác.
  • Các em hạnh phúc hơn, ở trường cũng như ở nhà. Chúng cởi mở và mạnh dạn. Chúng thậm chí còn đòi được đi học (đây là do bố mẹ của các em kể).

Thực tế là tỷ lệ trẻ xuất sắc tại nhà trẻ của chúng tôi ngang với các vùng phát triển khác; như vậy, tài năng có ở mọi nơi và thật hữu ích khi trường học luôn có sẵn ở đó để tạo điều kiện cho trẻ phát lộ năng khiếu, tài năng.

Những gì chúng tôi muốn thiết lập là: các giá trị về truyền đạt kiến thức, tôn trọng, cởi mở, chia sẻ cũng như những giá trị về yêu cầu cao, can đảm và sáng tạo.