Phá hàng rào - Bứt phá mọi giới hạn

QUỸ XÃ HỘI B’LAO

LỊCH SỬ TẬP ĐOÀN

 

1988: Tập đoàn Corèle International (tên trước đây của Group Financière B'Lao) được thành lập tại Pháp. Cùng năm đó, ngay sau khi Luật đầu tư nước ngoài đầu tiên của Việt Nam có hiệu lực, Chủ tịch Tập đoàn Trần Văn Phú đã quyết định tiên phong đầu tư vào VN, thành lập Tập đoàn Scavi tại TP.HCM, với giấy phép đầu tư FDI số 1.

1990: Chuyển địa điểm về An Điền, An Phú, TP. HCM, Việt Nam.

1992: Tập đoàn triển khai chương trình Corseterie, tiếp cận và phát triển các sản phẩm nội y cao cấp.  

1993: Thành lập Trung tâm quản lý Âu châu – Scavi Europe – Cộng hòa Pháp.

1998: Chuyển Trung tâm quản lý Á châu và nhà máy về khu công nghiệp Biên Hòa 2 – Đồng Nai, Việt Nam.

2002 – 2003: Năm 2002, Tập đoàn đã bước chân tiên phong sang Lào, mở rộng quy mô xuất khẩu và thành lập Scavi Lào vào năm 2003.

2004: Thành lập Scavi Bảo Lộc – Lâm Đồng, Việt Nam.

2005: Tập đoàn là đơn vị FDI đầu tiên tiên phong đầu tư vào KCN Phú Bài – Hương Thủy – Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

2008: Chuyển trụ sở về KCN Phong Điền – Huyện Phong Điền – Tỉnh Thừa Thiên Huế.

2012: Thành lập Scavi Đà Nẵng.

2016: Triển khai trục phân phối và phát triển thương hiệu, thành lập Công ty Corèle V. và ra mắt 3 thương hiệu: Corèle, Marguerite, MâleFix.

2018: Quỹ xã hội B'Lao được thành lập tại Pháp.

2020: Thành lập Scavi Med tại Phong Điền, Huế, Việt Nam

2021: Thành lập Scavi Quảng Điền (Huế, Việt Nam) và Scavi Quảng Bình (Quảng Bình, Việt Nam)