QUỸ B’LAO
QUỸ XÃ HỘI PHI LỢI NHUẬN
CỔ ĐÔNG CỐT YẾU CỦA TẬP ĐOÀN FINANCIÈRE B'LAO

  • ĐÀO TẠO TIÊN KHỞI : TỪ GIÁO DỤC MẦM NON ĐẾN ĐẠI HỌC VỚI ĐÀO TẠO NGHỀ LÀ TRÁI TIM CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC, TỪ CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC DẠY NGHỀ ĐẾN TRƯỜNG ĐẠI HỌC.
  • ĐÀO TẠO THƯỜNG TRỰC.

CƯƠNG LĨNH CHỈ ĐẠO

Tháng 10 - 2017

Đào tạo trọn đời nhắm truyền đạt các giá trị, sống thường trực với các giá trị đó trong suốt cuộc đời, ngay trong truyền đạt kiến thức – kỹ năng – kỹ năng chuyên môn.

Đào tạo trọn đời giúp mỗi người đem lại ý nghĩa cho mỗi hành động của mình, trong một hoạt động mà người đó yêu thích và có thể thu nhận được các kỹ năng liên hệ. Hoạt động này có thể tiến triển, biến đổi trong suốt cuộc đời.

Giá trị then chốt có thể mang lại ý nghĩa cho hành động của mỗi người chính là giá trị: 

  • PHÁ HÀNG RÀO – BỨT PHÁ MỌI GIỚI HẠN.
  • THĂNG TIẾN KHÔNG GIỚI HẠN – GIỚI HẠN CHỈ BỨT PHÁ BỞI CHÍNH MÌNH

PHÁ HÀNG RÀO – BỨT PHÁ MỌI GIỚI HẠN

HÀNG RÀO ĐẦU TIÊN NẰM TRONG CHÍNH TỪNG CÁ NHÂN CHÚNG TA.
Đó chính là hàng rào của ý chí.

Phá bỏ hàng rào này đòi hỏi sự dấn thân, lòng can đảm, sự bền chí và kiên định.

Đó là không ngừng phát triển nội lực này, không ngừng đẩy lùi những giới hạn của chính mình.

Đó là huy động sức mạnh này như một nguồn ý chí liên tục tác động vào đời sống, vào sự tiến triển của chính nó: đó là tinh thần tiên phong và lạc quan tích cực.


Đó là mài dũa, từ khi còn rất trẻ, khả năng nắm bắt những thông tin thích đáng để tiến về mục tiêu được xác lập – cấu trúc các phương pháp suy luận, kết nối các thông tin đó lại với nhau: lựa chọn – sắp xếp – phân tích – tổng hợp – rút ra những kết luận – những quan điểm – những kế hoạch hành động nhắm đạt mục tiêu xác định.

Đó là huấn luyện tập trung đến xa nhất qua nỗ lực cao nhất.

Đó là nỗ lực tập trung như thế, với tầm nhìn bao quát nhất, «ráp nối» lại những dữ liệu – ý kiến – quá trình tiếp xúc với con người, để xác định và tiến hành hành động trên thực địa, kiến hiệu «đến từng milimét», đến từng chi tiết một dẫn đến thành công.


Đó là phát triển Đặc tính ưu việt của đào tạo Pháp trong huấn luyện phương pháp suy luận, cấu trúc suy luận và phát triển trí nhớ.

HÀNG RÀO THỨ HAI VẪN NẰM TRONG CHÍNH TỪNG CÁ NHÂN CHÚNG TA.
Là giới hạn « vô hình » trong ta, giữa những ý tưởng, những quan điểm, những phương án khả thi.

Mỗi người thường bị gắn liền, thậm chí bó cứng với những điều đã từng thích hợp trong quá khứ, nhưng nay không còn thích hợp nữa, vì môi trường đã thay đổi; và đóng kín mình, không sẵn sàng tiếp nhận, thậm chí sợ hãi và chối bỏ sự thay đổi cần thiết.

Phá bỏ hàng rào này dẫn đến huấn luyện từ tấm bé về tính cởi mở, về khả năng chỉ trích, thách thức các ý tưởng và các tiêu chuẩn đã được thiết lập, về tính sáng tạo, về sự đổi mới và về trí tưởng tượng sáng tạo. 

Là phát triển Đặc tính ưu việt của đào tạo Mỹ, kết hợp với Đặc tính ưu việt của đào tạo Pháp. 

Là mài dũa sự tìm hiểu không ngừng về đời sống, về sự thay đổi tiến bộ, về tính đa diện của một vấn đề, là phát triển khả năng thoát ra khỏi các khuôn mẫu, khỏi chủ nghĩa rập khuôn thậm chí là chủ nghĩa bất động. 

Tóm lại, là huấn luyện để mỗi người biết sống tự do, biết khẳng định cá tính, bản sắc của mình, biết đối mặt với những rủi ro hay với những thách thức cần thiết.

HÀNG RÀO THỨ BA LÀ HÀNG RÀO GIỮA TỪNG CÁ NHÂN CHÚNG TA VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC.
Có lẽ đây chính là hàng rào thách thức nhất.

Cần huấn luyện mỗi người biết phá bỏ hàng rào này để làm cho hành động của mình có ý nghĩa. Đó là quá trình rèn luyện – tự rèn luyện - trọn đời. 
Phá bỏ hàng rào này, ngay từ tấm bé, ngay từ trường Mầm non, là để khơi dậy sự lưu ý về người khác, trở thành một phản xạ thích tìm hiểu, mỗi ngày mỗi hơn, về người khác, tất cả mọi người khác. 

Muốn vậy, đội ngũ Giáo viên – Phụ huynh học sinh, từ giáo dục mầm non, cần làm gương: họ thống nhất với nhau để truyền đạt giá trị này và thực sự sống với nó: trong nội bộ đội ngũ giáo viên - giữa đội ngũ giáo viên và các phụ huynh và giữa các phụ huynh với nhau, những người vốn có nguồn gốc - hoàn cảnh xã hội khác nhau. 

Đó là ý tưởng dẫn đạo của Trường Mầm non đầu tiên được xúc tiến bởi Quỹ B’Lao, tại Phong Điền - Huế - Việt Nam, nơi đặt trụ sở của Scavi Huế – công ty con của Tập đoàn Financière B'Lao. 

Như vậy, qua chương trình giáo dục trọn đời này, Quỹ B’Lao muốn trao cho mỗi người, từ khi còn rất trẻ, tại những vùng mà các công ty của mình hoạt động, những cơ hội như nhau

Các em được cấp học bổng của Quỹ (200 em từ 5 tháng tuổi đến 5 tuổi = giai đoạn 1) có cha mẹ cư trú tại địa phương, với nghề nghiệp từ công nhân cho đến cán bộ điều hành, làm việc trong hay ngoài Tập đoàn; họ sẽ trao đổi về việc giáo dục con cái của mình ở bên trong trường Mầm non (kết nối với đội ngũ giáo viên) và ở bên ngoài. 

Phá bỏ hàng rào thứ ba - hàng rào cuối cùng này chính là nuôi dưỡng và phát triển một «ngọn lửa», trong suốt cuộc đời của một người: Sâu sắc hơn việc chấp nhận và tôn trọng người khác, chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt về nguồn gốc, dân tộc, giới tính, tôn giáo, văn hóa, lịch sử, truyền thống, tầng lớp xã hội, đó còn là mở lòng đón nhận những khác biệt này, từ đó làm phong phú chính mình, mà vẫn giữ nguyên bản sắc – cá tính – nguồn gốc của mình.

Đó là sự phấn khích mình có được khi tiến, không ngừng, về người khác, tất cả mọi người khác, để cho, đóng góp và xây dựng, trong khuôn khổ những giá trị tập thể chia sẻ với nhau. « Người khác » có nghĩa trong hiện tại và tương lai: lưu tâm đến người khác nghĩa là đến cả những thế hệ sau: qua đó Quỹ BL’ao phát huy giá trị tôn trọng-bảo vệ môi trường. 

Tinh thần này được truyền đạt qua tấm gương sinh động, không ngừng, của những người có trách nhiệm trong đào tạo trọn đời. 

Quỹ B’Lao muốn đẩy mạnh tinh thần gương mẫu ấy, trong phạm vi hoạt động của Quỹ, thông qua những doanh nghiệp trực thuộc, trong đó Tập đoàn Financière B'Lao nắm vai trò tiên phong. 

Việc phá hàng rào ngay từ trường Mầm non được tăng cường ở đào tạo Tiểu học – Trung học – Dạy nghề - Đại học: xác định Đào tạo nghề là hoạt động trọng tâm của Tập đoàn trong giai đoạn đào tạo này, Quỹ B’Lao cùng hành động với Tập đoàn để đội ngũ giáo viên trong các trường này và đội ngũ lãnh đạo của Tập đoàn phối hợp thật sự « tay trong tay », để quá trình Đào tạo nghề truyền đạt kỹ năng nghề nghiệp phù hợp, và, lồng trong đó, truyền đạt cùng một lúc các giá trị cốt lõi, trong đó có giá trị Phá hàng rào. 

Tập đoàn Financière B'Lao phối hợp với các đối tác giáo dục của các địa phương nơi Tập đoàn đang hoạt động, để thành lập, trong năm nay 2017, Ủy ban đào tạo mở rộng – phối hợp giữa đào tạo thường trực trong Tập đoàn và đào tạo tiên khởi trong trường học = « Phá hàng rào ». 

Đào tạo « Phá hàng rào » là nối kết lại, một cách có hệ thống, chương trình Đào tạo tiên khởi trong các đối tác trường phổ thông – trường dạy nghề - trường đại học với Đào tạo thường trực trong Tập đoàn về Hệ thống Tổ chức. Đào tạo về Hệ thống tổ chức này mở ra cho các thành viên của tập đoàn và cả những người thất nghiệp sống tại những địa phương mà tập đoàn hoạt động. Trong số những người thất nghiệp, ưu tiên sẽ được trao cho những người có hoàn cảnh xã hội khó khăn ; với những người thật sự muốn cho con em mình cơ hội mà bản thân họ đã không có được, con em họ có thể sẽ được học tại trường Mầm non của Quỹ B’Lao. 

Đó là một dự án lớn và hướng về tương lai. Đó chính là một sáng kiến toàn diện. 

Đỉnh cao của công cuộc Phá hàng rào này là mở ra khả năng tham dự vào đội ngũ lãnh đạo của Tập đoàn, ngay cả lãnh đạo của Quỹ B’Lao, đến mỗi «Thành viên cốt yếu» lãnh đạo xứng đáng – bất kỳ nguồn gốc nào của thành viên đó (thuộc gia đình của người sáng lập hay không). 

Sáng kiến đổi đời này dẫn đường cho các thành viên của tập đoàn Financière B'Lao, và, qua thí dụ của Tập đoàn, dẫn đường cho môi trường xung quanh. 

Quỹ B’Lao là cổ đông cốt yếu của Tập đoàn, và chiếm đa số cổ phần của Tập đoàn khi người sáng lập Tập đoàn rút lui, vào thời điểm đã được quy định. 
Sáng kiến tiên phong này củng cố một cách rõ ràng giá trị Phá hàng rào: mỗi thành viên hiện tại – hoặc tương lai – của tập đoàn được động viên hợp tác chặt chẽ với mỗi đồng nghiệp của mình, phá vỡ hàng rào ngăn cách, giúp đỡ trong thường nhật đồng nghiệp của mình tiến bộ và xem thành công của đồng nghiệp như là thành công của riêng mình. Giá trị trách nhiệm – tinh thần đồng đội - đối với đồng nghiệp và – vượt trên đó – đối với tập thể, bắt nguồn từ đó. 

Tập đoàn Tập đoàn Financière B'Lao khác biệt với các doanh nghiệp khác bởi sự đa dạng của các mục tiêu tập thể được chia sẻ, là cơ sở đánh giá và nhìn nhận từng thành viên, nhằm huy động tinh thần đồng đội. 

Tập đoàn cũng khác biệt bởi sự Phá hàng rào giữa những vị trí nghề nghiệp khác nhau và bởi sự tổng hòa trách nhiệm, được củng cố hơn bất kỳ nơi nào khác. Điều này củng cố tính thống nhất của Tập đoàn, đối diện với môi trường. 

Cuối cùng, Tập đoàn Tập đoàn Financière B'Lao khác biệt bởi sự Phá hàng rào – Nối kết, dấn thân hơn và cấu trúc hơn những nơi khác, giữa Tập đoàn và các đối tác chiến lược của mình – khách hàng và chủ hàng – trong Hub Club – câu lạc bộ các đối tác của Tập đoàn. Đó là một đổi mới thực sự trong Chuỗi công nghiệp toàn cầu trong ngành nghề.